Guiding Principles

I. Spillere/medlemmer/gæster skal ikke dømmes ud fra deres holdninger, attitude, spillestil, livsstil, etnicitet, køn, sprog, krop, helbred, dårlige vaner, eller evner.

II. Solidaritet og samarbejde blandt klubbens medlemmer er meget vigtigt.

III. Psykologisk tilgang: positive reinforcement and constructive encouragement.

IV. Ikke noget skæld ud, eksklusion, eller diskrimination — heller ingen bøder, straf, eller unødvendig disciplin: vi er her jo alle sammen frivilligt.

V. Ha’ det sjovt!

I. Players/members/guests shall not be discriminated on the basis of their beliefs, attitude, playing style, lifestyle, ethnicity, sex, gender, language, body, health, habits, or abilities.

II. Solidarity and cooperation among club members is very important.

III. Psychological approach: positive reinforcement and constructive encouragement.

IV. There will be no unnecessarily harsh criticisms, exclusion, or discrimination – neither will there be any fines, punishments, or discipline: we are all here on our own accord.

V. Have fun!